Đàn ông đàn bà(hợp âm)

Tác giả:


Đàn [Am] bà như những dòng [D] sông
Đàn ông như là biển [Am] rộng
Bao nhiêu [G] sông cũng đổ về [C] nguồn
Bao nhiêu [Em] nguồn cũng ra [Am] đại dương

Đàn [G] ông yêu quý đàn [C]
Đàn [Em] bà cảm mến đàn [Am] ông
Nếu không duyên [Em] nợ, làm sao thành chồng
Làm sao nên [G] vợ làm sao [Am] có con

Đàn [C] ông vắng bóng đàn [F]
Lạnh [Em] lùng như gió đêm [Am] đông
Đàn [Dm] ông khi có đàn [G]
Vườn [Em] hồng kết trái [Am] đơm bông

Đàn [Am] bà không có đàn [D] ông
Điềm trang không cần trang [Am] điểm
Như cây [G] khô đứng giữa cánh [C] đồng
Như nụ [Em] hồng chết theo [Am] mùa đông

Chuyện [G] xưa chưa có đàn [C]
Vườn địa [Em] đàng chỉ có đàn [Am] ông
Thế nhân vô [Em] tội, Trời không nỡ vội
Làm cho [G] loài người tình yêu [Am] khổ đau

Đàn [C] ông không có đàn [F]
Quyền [Em] hành chức tước cao [Am] sang
Vàng [Dm] son nhung gấm ngọc [G] ngà
Chỉ [Em] là một đám [Am] rêu rong