Khổ Qua Đèo

Tác giả: Chưa Biết


Ai ơi... có thương trái khổ hoa đèo...
Nắng hạn gieo neo nhành lá cũng xác xơ theo.
Trời buồn hay vui mà sao không cho mưa xuống
Để khổ hoa đèo thêm gầy guộc héo dây
Nhìn khổ hoa đèo khác gì mình trong cảnh nghèo,

Tình nghèo...nhưng ta đã thành đôi.....
Mình nghèo....Trong giây phúc này thôi,
Gian nan... tựa án mây trôi rồi ngày mai đây gió cuốn xa xôi
Trái tim tôi khắc tên của em, giấc mơ tôi chỉ còn tình em,
Thầm mong em hiểu được tình tôi
Sớt chia ngọt bùi đó là niềm vui , là tình là nghĩa rồi
Xin em chớ vội quên tình nghèo bỏ mặt tôi khô héo..giống như .. khổ hoa đèo.....

Ai ơi... có thương trái khổ hoa đèo...
Nắng hạn gieo neo nhành lá cũng xác xơ theo.
Trời buồn hay vui mà sao không cho mưa xuống
Để khổ hoa đèo thêm gầy guộc héo dây
Nhìn khổ hoa đèo khác gì mình trong cảnh nghèo,

Tình nghèo...nhưng ta đã thành đôi.....
Mình nghèo....Trong giây phúc này thôi,
Gian nan... tựa án mây trôi rồi ngày mai đây gió cuốn xa xôi
Trái tim tôi khắc tên của em, giấc mơ tôi chỉ còn tình em,
Thầm mong em hiểu được tình tôi
Sớt chia ngọt bùi đó là niềm vui , là tình là nghĩa rồi
Xin em chớ vội quên tình nghèo bỏ mặt tôi khô héo..giống như ..khổ hoa đèo......


Xin em chớ vội quên tình nghèo bỏ mặt tôi khô héo..giống như .. khổ hoa đèo