LK Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng

Tác giả: Chưa Biết


Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng, tình hồng chư phai cớ sao anh lại xa từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh.. người ra đi khúc biệt ly rất buồn… lời nòa cho em phút giây ta ấm nồng….