Đời Nhạc-sỹ Thật Buồn (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
1.2.3./ ĐỜI Người Nhạc sỹ tay ôm /lang thang Ôm đàn ..
ĐỜI Người Nhạc sỹ lang thang / tay Ôm cây đàn Ghi-ta ....
Anh hát về đời Người ...
Anh hát về tình Người ..
...hát về Cuộc-đời ...Xót xa...

Anh nghêu ngao ngân nga những bản tình ca
Anh nghêu ngao hát lên về những cuộc tình sóng gió ..

Ôi Cuộc tình ...Ôi Đời mình ...
Tình Yêu mong manh không là duy nhất....
Tiền bạc - Chức Quyền/ Địa vị , bạc tiền
chưa là / phải tối Ưu ...
1.2/Mà cái ta cần ....là cuộc sống ...bình yên ...2.3/Có...ĐỜI,,

3/...Cái ta cần ...cái ta cần là... MỘT CUỘC SỐNG
...BÌNH...YÊN .2.3/./ Fine

Ns Hoàng Minh Dan