Nhan sắc(hợp âm)

Tác giả:


Chút hồn ngây [Am] thơ yêu người mắt [Dm] biếc
Bạc phơ mái [E7] đầu ơi người nhan [F] sắc
Khóc người ta khóc [E7] như lần [Am] đầu.

Sao hồn cứ rung theo [C] nàng áo xiêm mở khép đớn đau chìm [E7] vỗ xanh [Am] lời [E7]
Với bàn tay [Am] thơ hướng từ bốn [Dm] phía [E7] thở hơi gió [Am] sâu
Ơi người yêu [F] dấu giết người trong phấn [E7] son nhiệm [Am] màu
Ta ngồi dưới đôi mi [E7] dài [G] mái cong ủ [C] ấp trái tim rực [E7] máu hồng [Am] tươi.

[Am] Lời hát đêm nguyệt [F] vàng [A7] nước hai dòng [Dm] chia
Nước trên nguồn [Bb] về cuốn trăm cành [F] lá phiêu bạt xuống chân [G] người
Hóa câu thề [C] xưa chút [E7] duyên phù [Am] trầm.

Còn trong [C] mong phút gặp hồng [Am] nhan
Linh hồn thương [Dm] nhớ thành [E7] oa võ [Am] vàng
Thôi dừng tay [F] kiếm lúc tà dương chết [E7] trong ngày [Am] tàn
Xin ngồi dưới đôi mi [E7] dài [G] mái cong ủ [C] ấp trái tim rực [E7] máu cuồng [Am] điên.