Thức thêm một giờ nữa(hợp âm)

Tác giả:


[Am] Thức thêm một giờ [E7] nữa
[G] Viết thư gửi cho [Dm] em
Xin anh hãy [F] thức thêm một giờ nữa
Dầu trời [E7] khuya run rẩy bước trăng êm.

[Am] Dẫu tinh thần mòn [E7] mỏi
[G] Dẫu thân thể rời [Dm]
Dầu bút mực [F] báo tin dần cạn hết
Dầu bên [E7] ngoài cô độc tiếng sương [Am] rơi.

Một giờ [G] nữa mà [Am] thôi
Một giờ [Dm] nữa [G7][C] thôi
Một giờ [A7] nữa anh [Dm] ơi
Một giờ [Bb] nữa anh [E7] ơi.

[Dm] Mấy trang thư nhỏ [Am]
[Dm] Mấy trang [E7] thư nhỏ [Am]
Ôi [G] mấy trang thư nhỏ [F]
Mà sưởi ấm lòng [E7] ai tận cuối [Am] trời.

[A7] Nhưng thư không [Dm] đến nghĩa [E7] là tình đã [Am] chết
Tình chôn [Dm] đâu xin [G7] hãy bảo dùm [C] em [Am]
Thư thưa [G] đến nghĩa [Em] là tình sắp [Am] hết [Dm]
Tình hết [E7] rồi năm tháng dậy màu [Am] đêm.

[Am] Thức thêm một giờ [E7] nữa
[G] Viết thư [E7] gửi cho [Am] em
Thức thêm một giờ [E7] nữa
[G] Viết thư [E7] gửi cho [Am] em.