Vui lên Sion (vui lên Si-on)(hợp âm)

Tác giả:


ĐK: Mừng vui [A] lên Sion, này [Bm] đây Chúa [E] ngươi đến rồi
Mừng vui [Bm] lên Sion, Ngài [A] khấn nghe lời ngươi đó
Ngài dẫn [D] đưa ngươi qua những hố sâu qua [A] núi đồi
Về nơi [E] an vui nơi suối mát trong đẹp [A] tươi

1. Ngươi đang [D] đi lần mò, lê [Bm] bước chân tiến trong [A] đêm tối .
Sẽ thấy [C#m] ánh sao [Bm] mai, rạng [D] ngời từ đông nhô [E7] cao

ĐK: Mừng vui [A] lên Sion, này [Bm] đây Chúa [E] ngươi đến rồi
Mừng vui [Bm] lên Sion, Ngài [A] khấn nghe lời ngươi đó
Ngài dẫn [D] đưa ngươi qua những hố sâu qua [A] núi đồi
Về nơi [E] an vui nơi suối mát trong đẹp [A] tươi

2. Trông xem [D] đây người mù, được [Bm] sáng đôi mắt tôn [A] vinh Chúa
Đã biết [C#m] mở tai [Bm] nghe, người [D] nghèo được loan tin [E7] vui

ĐK: Mừng vui [A] lên Sion, này [Bm] đây Chúa [E] người đến rồi
Mừng vui [Bm] lên Sion, Ngài [A] khấn nghe lời ngươi đó
Ngài dẫn [D] đưa ngươi qua những hố sâu qua [A] núi đồi
Về nơi [E] an vui nơi suối mát trong đẹp [A] tươi

3. Xin Gia-vê [D] phù trì, ban [Bm] xuống muôn Thánh Ân [A] cao quý
Hãy thánh [C#m] hoá con [Bm] đi, chào [D] mừng ngày sinh Ngôi [E7] hai

ĐK: Mừng vui [A] lên Sion, này [Bm] đây Chúa [E] ngươi đến rồi
Mừng vui [Bm] lên Sion, Ngài [A] khấn nghe lời ngươi đó
Ngài dẫn [D] đưa ngươi qua những hố sâu qua [A] núi đồi
Về nơi [E] an vui nơi suối mát trong đẹp [A] tươi