Còn Lại Đây Chim Ơi
Tác giả: Chưa Biết

Ô kìa con chim sâu nhỏ lại đây chim ơi chim ơi
Ngoài kia mưa rơi mưa rơi chim ơi chim từ đâu tới
cánh chim lạc vào đời lạnh hồn rồi
như tình yêu tôi đi hoang đem sầu vào tim một người
ô kìa sao chim nức nở vì đâu chim oi chim ơi
lệ rơi hay mưa đang rơi chim ơi chim đừng cất tiếng
hót chi điệu nhạc sầu điệu nhạc sầu
cho người yêu tôi cho tôi cho cuộc đời không nụ cười
ơi người yêu ơi đừng tiếc nữa tiếc nữa
thời yêu đương yêu đương đừng nhắc tới nhắc tới
niềm đau thương đau thương với anh xin trọn một phút giây
phút giây được trông thấy em
ô kìa sao chim nỡ bỏ mình tôi bơ vơ bơ vơ
ngoài kia mưa mưa đang rơi chim ơi sao lại cất cánh
gió đem lạnh vào hồn lạnh vào hôn
ơi người yêu ơi chim ơi sao giận hờn chi cuộc đời ...