Đôi Bờ Ví Dặm
Tác giả: Chưa Biết

Câu ví giặm theo sông chảy về từ trăm ngả
Chuốt dòng Lam xanh khúc ruột da trời
Điệu ví vắt ngang sông xe duyên đôi lứa
Núi Chung núi Hồng soi bóng nhịp đò đưa
Nặng nghĩa nặng tình làn điệu dân ca
Ru hồn tôi thủa nằm nôi đặt võng
Tiếng chuông vinh danh miền gió Lào cát trắng*
Nhân loại rưng rưng thổn thức với câu hò
Xuôi Lam Giang câu ví lửng lờ đêm
Tình giận tình thương mặn nồng với biển
Cửa Hội Cửa Lò trăng vàng lưu luyến
Tiếng lẩy Kiều man mác bến Nghi Xuân
Nón lá che nghiêng em gái sang sông
Chuyến đò ngang đưa dâu về Đức Thọ
Sóng vỗ lao xao ân tình hai họ
Câu ví Nam Đàn giăng lưới thuyền quyên
Sóng mơn man dìu dặt bờ Nam
Sóng nồng nàn dâng tràn bờ Bắc
Bên lở bên bồi bãi ngô ruộng mật
Đỏ phù sa ví cả đôi bờ