Con Đường Của Bác Đường Hồ Chí Minh (Phạm Hồng Sơn)
Tác giả: Phạm Hồng Sơn

Khi chúng con được về bên nhà Bác
Làm con đường mà mỗi sáng Bác đi
Quanh nhà sàn một con đường cách mạng
Là con đường Việt Nam con đường của Bác
Con đường của thời đại Hồ Chí Minh
Con đường của thời đại Hồ Chí Minh

Đường con đi từ nhà sàn của Bác
Đường con đi bắt đầu từ đây
Đường con đi nối bao nhiêu đỉnh núi
Giữa ngàn tiếng vang ca hát về Bác mãi mãi
Giữa đất trời bát ngát chứa chan
Giữa tấm lòng người dân Việt Nam

Đường con đi theo dấu chân người
Đi dọc Việt Nam yêu dấu
Nối trăm miền bằng tình Bác thiết tha
Nối trăm miền bằng tình Bác bao la