Đời Hợp Tan (Thanh Sơn)
Tác giả: Thanh Sơn

Ngồi đây chúng mình còn đêm nay
Tình thương rót vào đong đầy
Nói cạn phút giây này
Ngày mai đôi đường cách xa nhau
Còn đâu thời yêu dấu
Gọi thương nhớ cho nhau.

Người đi hết rồi tình phân ly
Mà không nói năng gì
Có người héo Xuân thì
Thời gian theo từng bước ly tan
Niềm thương trào lai lắng
Xót xa đời hợp tan.

ĐK:

Thôi giã từ nhau đi
Chớ buồn lâm ly
Tình đôi đường vạn lý
Biết rằng người cũng như tôi
Nói gì thêm cũng chỉ buồn mà thôi.

Tàn đêm nỗi buồn nào không tên
Làm tan đứt ruột mềm
Níu vài phút êm đềm
Từ đây như ngàn cách chim bay
Người xa người không thấy
Mất nhau khỏi tầm taỵ.!!!