Đôi Khi Không Phải Là Tình Yêu (Yên Lam)
Tác giả: Yên Lam

Ngày mình yêu nhau là đúng lúc xa rời nhau
Vừa chợt nhận ra là đúng lúc em lìa xa.
Cuộc đời thật buồn khi chất chứa bao niềm đau
Đừng buồn làm gì vì số kiếp không hợp nhau.

Ngày mình yêu nhau em cố giấu không nhận ra
Là mình iu nhau từ ánh mắt anh vừa trao.
Cuộc đời thật buồn khi nước mắt ta lại rơi
Vì một tình iu xa vời.

Hãy khóc đi anh, người iu
Hãy cố quên em từ đây
Có thể bây giờ tình là xa vắng.
Nếu biết ta không thuộc về nhau
Cố nén cơn đau vào trong
Để cố quên em, quên đó là tình yêu.