Hát Cho Đôi Chim Quyên (Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Minh Nữu)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Minh Nữu

Cuộc đời là chuổi lầm than buồn, mặt trời là bóng oan khiên.
Loài người tìm đến trời thương nhớ, bồi hồi ngày tháng trích tiên.
Đêm yêu u mê đêm mù lòa. Đêm mưa giông, đêm điên cuồng.
Đêm thanh thiên thân quen giọt buồn. Đêm hoang mang giết hồn ta.
Hát khúc ca đêm tình nồng. Đàn hòa âm thiết tha.
Cùng đùa vui dưới hoa, cho nhau những phút qua mau.

Vùng trời hạnh phúc thần tiên này.
Vùng ngọt ngào bóng chim quyên, vùng trời rợp bóng hồn nhiên đó,
Tràn đầy hạnh phúc với ta.
Như chim xanh bay đi tìm đàn.
Chim bay lang thang lên ngàn.
Sao em không vui em lại sầu.
Khi đôi ta đã gần nhau.