Họp Lửa Rừng Đêm (Lê Dinh)
Tác giả: Lê Dinh

Họp nhau đây ngàn tay nắm tay ca lên
Nào anh em rừng khuya lửa đêm khơi thêm
Rừng bao la bên ánh lửa hồng
ta ca vang suốt đêm dài
xa xa còn vang tiếng ta

Cầm tay nhau mà ca hát vang đêm nay
Nhìn nhau đi rồi mai chúng ta chia tay
Ngày mai đây trong bốn phương trời
anh em đem sức xây đời
cho thêm biết bao niềm vui

Cùng ca ca nào ca hát vang
Ngày mai anh em ta sẽ lên đàng
Buồn chi anh phút giây từ ly
Vui đi trong câu ca đời ta thêm tươi mới

Rồi chia tay ngày mai chúng ta ra đi
Hẹn mai đây về đây hết khi phân ly
Bàn tay ta ta giúp cho người thêm vui,
xây đắp cho đời thêm tươi,
biết bao niềm vui