Mưa Huế... Mưa Seattle (Liên Binh Định)

Tác giả: Liên Binh Định


Xưa ở xứ mưa rơi
Mưa rả rích không ngơi
Buồn chi buồn như rứa
Thành quách cũng rã rời

Mưa phủ mờ sông Hương
Mưa rét mướt phố phường
Mưa nhạt nhòa mắt Huế
Mưa ướt tóc người thương

Rồi mắt khóc người đi
Rồi tóc rối thầm thì:
"Rời tay là biền biệt
Khuất nẻo là chia ly
Khuất nẻo là chia ly"

Nay ở xứ mưa rơi
Đã qua nửa đoạn đời
Mưa bay qua núi tuyết
Từng giọt buốt lòng tôi

Mưa ở đây mênh mang
Phố ở đây thênh thang
Trong ta mưa vẫn cũ
Năm tháng đã phai tàn

Mưa rơi ở quê hương
Đau như khúc đoạn trường
Nay mưa rơi ngoài ấy
Có bay về Đông Phương
Có bay về Đông Phương