Lời Gọi Chim Quyên
Tác giả: Chưa Biết

Em có về thăm quê ngày xưa,
Trăng tình đưa lay bóng cây dừa,
Mái chèo khuya vỡ vầng trăng tỏ
Đom đóm soi đèn bên hàng dậu mồng tơi

Bao kỷ niệm theo mây chiều trôi xa mù khơi tim tím khung trời,
Bước người đi có còn trăn trở,
Em bước qua cầu mưa nhạt nhòa lòng tôi.
Em ra đi chưa lần trở lại

Câu hát nam ai buồn bềnh bồng trôi với thuyền
Gợi tình chim uyên ăn trái nhãn lòng vấn vương,
Dù người xa mấy phương đường quê hương vẫn về.
Em có về tham quê ngày xưa

Con đường xưa đâu nỡ vô tình
Lén nhìn nhau cúi đầu thui thủi,
Hai đứa bây giờ nên gọi bạn đồng hương