Trọn Kiếp Tu Hành
Tác giả: Chưa Biết

Tôi thoát ly đời, đến chùa vì muốn tu
Lòng không tơ vương, lìa xa với chữ tình
Tình là dây oan, với đời bao dối lừa
Đua đòi lợi danh, khiến người bao khổ đau.

Thanh thoát tâm hồn, nhẹ nhàng trong áo nâu
Tụng câu nam mô, kệ kinh tâm thoát tục
Trả lại nhân gian tóc dài gương với lượt
Một lòng từ dây, theo phật tới niết bàn.

Bể khổ trầm luân thì ai ai chẳng có
Nên quyết lòng tu để tìm được ra lối đi
Ánh sáng phật quang và con đường chân lý
Thật là nhiệm màu, giải thoát những ưu phiền.

Nơi chốn thanh tịnh, quyện mùi thơm khói nhan
Lời kinh âm vang, hồi chuông ngân tiếng trần
Chùa là nơi tôi gởi mình trên cõi trần
Đắc đạo thành tâm cúi đầu con khấn lạy.