Chắp tay hoa (Đạo ca 9)(hợp âm)

Tác giả:


Chắp tay lạy [Cm] người, cho xin nụ [G7] cười
Chắp tay lạy [Ab] trời, cho đám mưa [Cm] rơi
Chắp tay lạy [Cdim] đất, cho mầm cây [C] tươi
Chắp tay lạy [Dm] nước, cho mát cõi [G7] đời
Chắp tay lạy [Cm] người, chắp tay lạy [G7] trời
Chắp tay lạy [Ab] rồi, lạy mãi không [Cm] thôi
Chắp tay lạy nữa.

Tôi lạy mây bay cho trời cao [Ab] rộng
Tôi lạy sông [F] trôi cho sạch sầu [C] đời
Tôi lạy tất [Bb] cả hiện hữu diệu [Cm] vời
Đâu không là [G7] Phật? Đâu chẳng là [Cm] trời?
Đâu không là [G7] Phật? Đâu chẳng là [Cm] trời?

Dù bông hoa [Eb] cỏ, dù hạt bụi [Eb7] rơi
Như suối xuôi [Ab] non, như mây lên [Eb] ngàn
Như sông vượt [Bb] trùng, như ánh trăng [Cm] vàng
Xin mở lòng [C] ra cho trời đất [G] hiện
Xin mở lòng [C] ra cho trời đất [G7] hiện. [Cm]

Tâm là đảo quý giữa biển luân [Ab] hồi
Thần thánh đi [F] rồi, chỉ có lòng [C] thôi
Hiện hữu đây [Bb] rồi, không ý không [Cm] lời
Tôi không là [G7] tôi, Người không là [Cm] người
Tôi không là [G7] tôi, Người không là [Cm] người

Mười phương mây [Eb] nổi như cánh hoa [Eb7] trôi
Như sóng ra [Ab] khơi, như hơi gió [Eb] thổi
Như mây xa [Bb] vời, như bóng hạc [Cm] trời
Tôi không là [C] tôi, người không là [Ab] người
Tôi không là [C] tôi, người không là [Ab] người. [Cm]

Chắp tay lạy [Cm] người, cho xin nụ [G7] cười
Chắp tay lạy [Ab] trời, cho đám mưa [Cm] rơi
Chắp tay lạy [Cdim] đất, cho mầm cây [C] tươi
Chắp tay lạy [Dm] nước, cho mát cõi [G7] đời
Chắp tay lạy [Cm] người, chắp tay lạy [G7] trời
Chắp tay lạy [Ab] rồi, lạy mãi không [Cm] thôi
[Ab] Lạy mãi không [Cm] thôi
[Ab] Lạy mãi không [Cm] thôi
Lạy mãi không thôi!