Chắp Tay Sen Nở (Chúc Linh)

Tác giả: Chúc Linh


Chắp tay nhất tâm niệm Phật,
Yêu thương nồng ấm nơi ta
Lắng nghe lời Phật dạy
Nụ cười rạng rỡ trên môi

Chắp tay núi rừng xanh tươi
Chắp tay lúa đồng reo vui
Mênh mông gió lành biển lặng
Cao cao tỏa ánh trăng vàng.
***
Chắp tay nhất tâm niệm Phật,
Quanh ta dịu ngát hương từ
Lắng nghe lời Phật dạy
Nhà nhà hạnh phúc an vui.

Chắp tay xóa bỏ oan khiên
Chắp tay buông xả hận thù
Thênh thang đường đời vô tận
Loanh quanh trong cõi vô thường

Chắp tay hoa sen đua nở
Trăng sao tỏa chiếu
Tỏ rạng mười phương
Như suối sông, về biển lớn
Xóa bão tan vào hư không…

Chắp tay thân tâm hoan hỷ
Chơn như tuệ giác
Nhìn hiểu mà thương
Luôn cảm thông, lòng vị tha
Pháp giới vô biên vô lượng

Chắp tay nhất tâm niệm Phật
Quê hương giọt nắng chan hòa
Lắng nghe lời Phật dạy
Vườn nhà rộn khúc mưa sa

Chắp tay đất trời đơm hoa
Chắp tay nhân loại hoan ca
Nam mô A Di Đà Phật
Xa xa vang tiếng chuông chùa….

Repeat***
Nam mô A Di Đà Phật
Xa xa vang tiếng chuông chùa….