Con chỉ là tạo vật(hợp âm)

Tác giả:


1. Lạy [Em] Chúa, [Am] con chỉ là tạo [Em] vật
Chúa [E] thật í a sang [A] giàu có [D] gì mà dâng Chúa [G] đâu
[Em] gì mà dâng Chúa [A] đâu
Vì trước mặt [Em] Chúa, Thái Sơn cũng mọn [C] hèn
Dòng [Em] sông Cả mấy [A] sâu có là mấy [Em] đâu
Giữa [C] đời tay không nhỏ [G] bé, biết [C] tìm gì [B7] dâng tiến [Em] Ngài.

ĐK:
Con xin dâng [Em] lên con người nhỏ [C] bé có chi [B7] đâu có chi [Em] đâu
Ôi! Con [G] người ngàn năm mấy [A] thuở có chi [Em] đâu
Con xin dâng [C] lên chính là Chiên Thiên [B7] Chúa
Gánh tội tình gánh tội [G] tình
Tháng [A] năm máu Người đã [C] đổ làm hy [Em] sinh.

2. Tình [Em] Chúa [Am] trao máu hồng tử [Em] nạn
Chưa [E] cạn suối ơn an [A] hoà dẫu [D] mà ngàn năm đã [G] qua
Dẫu [Em] mà ngàn năm đã [A] qua
Tình Chúa ngời [Em] sáng ví như khung trời [C] đầy
Lòng [Em] con nhỏ có [A] chi hơn một thoáng [Em] mây
Cảm [C] tạ tình thương tuyệt [G] đối, biết [C] tìm chi [B7] dâng tiến [Em] Ngài.

3. Ðời [Em] sống [Am] bao tháng ngày còn [Em] lại
E [E] ngại những cơn mưa [A] đời sẽ [D] làm lòng con úa [G] phai
Sẽ [Em] làm lòng con úa [A] phai
Lời Chúa là [Em] ánh sáng soi trên đường [C] dài
[Em] gió thổi dẫn [A] đưa con thuyền đến [Em] nơi
Trót [C] đời con đây nhỏ [G] bé, trót [C] đời xin [B7] dâng tiến [Em] Ngài.