Hồng trần như mộng(hợp âm)

Tác giả:


Hồng trần [F] kia tựa như giấc mộng phù [Am] du
Cuộc đời [Bb] ta tựa cơn mộng du thoáng [F] qua
Hỏi nhân [Dm] thế sao cứ mang lòng ghét [Gm] ganh
Được và [C] mất cuối đời cũng chẳng mang [F] theo.

Rồi một [F] mai ai cũng theo cát bụi mà [Am] thôi
Mà tại [Bb] sao mãi còn gieo thị phi trắng [F] đen
Đừng sân [Dm] si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng [Gm] cay
Lòng nhân [C] ái mới là hạnh phúc lâu [F] dài.

ĐK:
Đời thoáng [Bb] chốc sao còn gây quá nhiều hận [F] sầu
Mở rộng [Am] lòng cuộc đời này đẹp tươi biết [Dm] bao
Khi thế [Gm] gian vô thường kia còn bao oan [Am] trái
Hãy mỉm [C] cười lòng mình sẽ mãi an [F] vui.