Tuổi 19 (Tuan Pm)
Tác giả: Tuan Pm

TUỔI 19

Tuổi mười chín

Em như đóa hoa
Như là hạt sương
Như là áng mây
Áng mây của đời tôi

Tuổi mười chín
Em hẹn Em hẹn tuổi hai mươi
Tôi bồi hồi
Như cậu bé mộng mơ

Rồi một ngày
Chưa đến tuổi hai mươi
Có hai người
Đã trao nhau

Đã trao nhau
Tình tuổi hai mươi
Có hai người
Có hai người

Đã.... yêu...... nhau........

#tuoi19 #tuanpm