Hồng Trần Như Mộng

Tác giả: Nhật Phong Lãng


Hồng trần kia tựa như giấc mộng phù du
Cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua
Hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét ganh
Được và mất cuối đời cũng chẳng mang theo.

Rồi một mai ai cũng theo cát bụi mà thôi.
Mà tại sao mãi còn gieo thị phi trắng đen.
Đừng sân si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng cay.
Lòng nhân ái mới là hạnh phúc lâu dài. 

Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sầu
Mở rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết bao
Khi thế gian vô thường kia còn bao oan trái
Hãy mỉm cười lòng mình sẽ mãi an vui.