Nàng sơn ca(hợp âm)

Tác giả:


1. [Dm] Bập bùng lửa [Gm] khuya trong màn [Dm] đêm núi rừng
Nhịp trống [Gm] vang chiêng cồng [Dm] hội đến [Gm] nay
[Am] Ngô sắn khoai rượu cần [Bb] ngon vui uống say
[C] Vui lễ [Am] hội dựng [Dm] thi hôm nay
[Am] Bước nhịp [Dm] múa cười đùa [F] vui gái [Gm] trai
[C] Bên ánh [Am] lửa rừng [Dm] thông non cao

2. [Dm] Nàng đã [Gm] mang tên loài [Dm] chim núi rừng
Giọng hát [Gm] em như loài [Dm] ru suối [Gm] trong
[Am] Em trắng trong như giọt [Bb] sương lung linh nắng mai
[C] Nơi núi [Am] rừng nàng đẹp [Dm] hơn muôn hoa
[Am] Tiếng em [Dm] hát trời ngừng [F] mây chim lắng [Gm] nghe
[C] Tên của [Am] nàng là loài [Dm] chim sơn ca

3. [Dm] Chàng ngất [Gm] ngây say tình [Dm] sơn nữ yêu kiều
Đẹp thiết [Gm] tha môi cười [Dm] tươi như nở [Gm] hoa
[Am] Hương bốc thơm đôi bờ [Bb] vai buông lơi thiết tha
[C] Trai bản [Am] làng nhìn sơn [Dm] ca si mê
[Am] Ánh trăng [Dm] sáng nàng đẹp [F] hơn ánh [Gm] trăng
[C] Nơi núi [Am] rừng nàng là [Dm] tiên muôn hoa.

4. [Dm] Nàng đã [Gm] mang tên loài [Dm] chim núi rừng
Giọng hát [Gm] êm như lời [Dm] ru suối [Gm] trong
[Am] Em trắng trong như giọt [Bb] sương lung linh nắng mai
[C] Nơi núi [Am] rừng nàng đẹp [Dm] hơn muôn hoa
[Am] Tiếng em [Dm] hát trời ngừng [F] mây chim lắng [Gm] nghe
[C] Tên của [Am] nàng là loài [Dm] chim sơn ca

[Am] Bước nhịp [Dm] múa cười đùa [F] vui gái [Gm] trai
[C] Bên ánh [Am] lửa rừng [Dm] thông non cao.